Privacybeleid van RVM Systems AB

Organisatienummer 556614-4662

Wij verzoeken u om dit website privacybeleid zorgvuldig te lezen, aangezien het belangrijke informatie betreft over wie we zijn, hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. Dit betreft tevens uw rechten in relatie tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact op kunt nemen met ons en onze toezichthouders indien u een klacht heeft.

Dit website privacybeleid is opgedeeld in de volgende onderdelen:

 • Wie we zijn
 • Onze website
 • Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie
 • Uw informatie op een internationale manier overdragen
 • Cookies en aanverwante technologie
 • Uw rechten
 • Uw persoonlijke informatie veilig bewaren
 • Een klacht indienen
 • Veranderingen in ons website privacybeldi
 • Contact opnemen met ons
 • Heeft u extra hulp nodig

Wie we zijn

Deze website wordt beheerd door RVM Systems Limited. In Zweden staan wij geregistreerd oonder: RVM Systems AB, Dackevagen 33, 2 trappor, 177 34 Jariafalla, Zweden. Wij zjn marktleider in emballage en statiegeldsystemen in Zweden. Meer informatie kunt u vinden op de website www.rvmsystems.com.

Wij bewaken uw persoonlijke gegevens. Op die manier voldoen wij aan de regelgeving omtrent gegevensbescherming, zoals die in de gehele Europese Unie geldt.

Onze website

Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op uw gebruik van onze website, www.rvmsystems.com only.

Op onze website verwijzen wij u mogelijk naar andere websites die beheerd worden door betrouwbare derde partijen. Die websites kunnen u meer informatie kunnen over onze producten en diensten. Die websites van derden verzamelen wellicht ook informatie over u, in lijn met hun privavcy beleid. Informatie over hun beleid kunt u vinden op hun websites.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen uw persoonlijke gegevens als u onze website bezoekt, contact met ons opneemt, een verzoek naar ons stuurt, ons feedback stuurt, materiaal op onze website plaatst, of een enquête invult op onze website

Deze persoonlijke informatie komt rechtstreeks van u, bij voorbeeld wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen is afhankelijk van de gegevens op onze website. Deze informatie bevat:

 • uw naam
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • feedback die u ons geeft per telefoon, email, post, of via social media
 • information over diensten die u nodig heeft
 • informatie over de dienst die wij aan u leveren

We verzamelen uw persoonljike gegevens als u onze website bezoekt, contact met ons opneemt, een verzoek naar ons stuurt, ons feedback stuurt, materiaal op onze website plaatst, of een enquête invult op onze website.

Deze persoonlijke informatie komt rechtstreeks van u, bij voorbeeld wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen is afhankelijk van de gegevens op onze website. Deze informatie bevat:

 • uw vragen beantwoorden
 • uw identiteit verifiëren
 • goederen en diensten leveren aan u
 • onze website aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur
 • u informeren over wijzigingen aan onze website of aan onze diensten die invloed op u kunnen hebben
 • onze service verbeteren
 • klantenservice leveren

 

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij verzamelen noch gebruiken persoonlijke gegevens van kinderen

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken moeten we daarvoor een wettelijke basis hebben. Deze basis is afhankelijk van het soort persoonlijke gegevens dat we gebruiken.

De wettelijke basis die we mogelijk gebruiken bevat:

 • toestemming: wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een bepaald doel. In dit geval kunt u ons op elk moment laten weten dat u geen toestemming meer geeft.
 • contract: als wij uw persoonlijke gegevens nodig heben voor een contract dat we met u hebben afgesloten, or omdat u ons heeft gevraagd om bepaalde stappen te ondernemen, alvorens wij het contract gereed maken
 • wettelijke verplichting: als wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving (indien het geen contractuele verplichtingen betreft)
 • levensbelang: wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om uw of andermans leven te beschermen
 • openbaar belang: wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor het openbaar belang, of voor onze officiële functies, en wanneer belang of de functie gerelateerd kan worden aan de wet
 • legitieme belangen: wanneer het gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, of de legitieme belangen van derden (tenzij er een goede reden is om uw persoonlijke gegevens te beschermen)

Nadere informatie - de persoonlijke gegevens die we verzamelen, wanneer en hoe we het gebruiken

Lees de volgende onderdelen voor meer informatie over wanneer we uw persoonlijke gegevens verzameln, wat we verzamelen en hoe we het gebruiken

Wanneer informatie wordt verzameld

Wanneer we contact met u opnemen

Welke informatie we opvragen

Contactgegevens:
uw naam, emailadres en telefoonnummer

Hoe en waarom we uw informatie gebruiken

We vragen hierom:
- om met u de communiceren
- om goederen en diensten aan u te leveren
- om informatie te geven over onze goederen en diensten

Als een wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens vertrouwen wij op legitieme belangen als u niet onze klant bent, en op een contract, als u onze klant bent.

Afhankelijk van de context beantwoorden onze legiteime belangen aan uw aanvragen of het beantwoorden van feedback

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met onze werknemers, zodat zij diensten aan u kunnen verlenen.

RVM Systems AB is een bedrijf dat geregistreerd staat in Zweden onder het organisatienummer SE56614-4662, onder het geregistreerde adres Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla, Zweden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden gedeeld binnen onze groep, met RVM Systems AB as onze beheerder.

We delen uw persoonlijke gegevens ook met derde partijen om zo onze diensten te kunnen uitvoeren, leveren, verbeteren en aanpassen. We zullen gepaste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat derden voldoen aan de wetten aangaande gegevensbescherming en dat de juiste wetteiljke documentatie gebruikt wordt.

Wij gebruiken service providers om website, applicatiebeheer, onderhoud, back-up, analyse en andere diensten aan ons te leveren. Deze service providers hebben dan toegang tot en kunnen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens.

Als een service provider toegang dient te krijgen tot uw persoonlijke gegevens om diensten uit te kunnen voeren voor ons doen zij dit na toestemming van ons. Zij moeten dan ook ons beleid en procedures volgens om uw gegevens te beschermen.

We zullen persoonljke gegevens delen met politie of andere autoriteiten, indien noodzakelijk vanwege de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet met andere derde partijen delen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

We zullen persoonlijke gegevens bewaren wanneer contractueel of wettelijk verplicht zijn om dat te doen. We zullen diie gegevens bewaren zolang dat nodig is, om te kunnen voldoen aan zulke contractuele of wettelijke verplichtingen. We bewaren uw gegevens wellicht een aantal jaar, om zo te kunnen voldoen aan die verplichtingen. BIj voorbeeld in het kader van een Europe of internationale wet betreffende belastiing-eisen of boekhoudkundige vereisten.

Als we geen wettelijke reden hebben om uw gegevens te gebruiken, zullen wij ervoor zorgen dat deze verwijderd worden.

Of er informatie aan u dient te worden verstrekt en zoja, waarom

We vragen u om uw naam en emailadres door te geven en, afhankelijk van de omstandigheden, uw telefoonnummer, zodat wij uw aanvraag kunnen beantwoorden, of een order voor u kunnen verwerken. Op het moment dat wij persoonlijke gegevens verzamelen, zullen wij u laten weten welke informatie wij van u nodig hebben.

Uw persoonlijke gegevens internationaal overdragen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in andere landen dan uw eigen land. Deze landen kunnen een andere wetgeving hebben met betrekking tot het beschermen van gegevens dan de wetgeving van het land waarin u verblijft.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan landen die zich buiten de EEA (European Economic Area) bevinden.

Bij elke overdacht van uw persoonlijke informatie houden wij rekening met de wetgeving omtrent het beschermen van gegevens, om zo uw privacy rechten te beschermen.

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst te ontvangen (zie onze contactpagina hieronder).

Hoe gebruiken wij social media?

We may use social media and social networking services for promoting our business and communicating with you. In order to do this, we require the use of third party service providers, such as Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress, and YouTube.

Our social media pages, groups, feeds and channels are administered by these third parties:

We kunnen social media en social networking services gebruiken om onze business te promoten en om met u te communiceren. Om dit te kunnen realiseren, gebruiken wij externe service providers, zoals Facebook/Meta, Twitter, LinkedIn, Wordpress, en YouTube.

Onze social media pagina's, groepen, feeds en channels worden beheerd door deze externe partijen:

Onze Facebook pagina wordt beheerd door Facebook, overeenkomstig Facebook's Gegevensbeleid, beschikbaar via www.facebook.com/privacy/explanation.

Ons Twitter account wordt beheerd door Twitter, overeenkomstig Twitter's privacy beleid, beschikbaar via www.twitter.com/en/privacy

Ons Flickr account wordt beheerd door Flickr, overeenkomstig Flickr's privacybeleid, beschikbaar via www.flickr.com/help/privacy.

Ons YouTube kanaal wordt beheerd door Google, overeenkomstig hun privacybeleid, via www.policies.google.com/privacy?hl=en.

Onze LinkedIn page wordt beheerd door LinkedIn, overeenkomstig hun privacybeleid, beschikbaar via www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Onze Wordpress site wordt beheerd door Automattic, overeenkomst hun privacybeleid, beschikbaar via www.automattic.com/privacy.

We exporteren geen gegevens van onze volgers van deze social media platforms naar onze eigen systemen, tenzij wij hiervoor toestemming van u hebben gekregen, of indien uw profiel gelinkt is aan uw organisatie (bijv. LinkedIn).

We kunnen u rechtstreeks een bericht sturen, als u contact met ons opneemt via deze platforms. We streven ernaar om deze bericht te wissen, zodra dit mogelijk is.

Cookies and other tracking technologies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst (bijv. een computer, smartphone, of een ander electronisch apparaat) als u onze website gebruikt. Momenteel gebruiken we geen cookies op onze website.

Uw rechten

Via de wetgeving betreffende gegevensbescherming heeft een aantal belangrijke gratis rechten. Samengevat houdt dat het volgende in:

 • het op een eerlijke manier verwerken van gegevens en transparantie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 • toegang tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie waar dit privacybeleid al op is gericht
 • fouten herstellen in de gegevens die we van u hebben ontvangen
 • bij bepaalde situaties uw persoonlijke gegevens verwijderen
 • de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen verwerken in een passend formaat en het recht hebben om deze gegevens aan een derde partij over te dragen, bij bepaalde situaties
 • u kunt op elk moment aangevens dat uw persoonlijke gegevens niet mogen worden gebruikt voor marketig doeleinden
 • bezwaar te maken tegen besluiten die worden genomen met geautomatiseerde middelen die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen
 • u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, in bepaalde andere situaties
 • u kunt aangeven dat niet alle persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden, in bepaalde omstandigheden
 • compensatie eisen indien wij de wetten betreffende databescherming overtreden

Voor meer informatie over uw rechten, inclusief de omstandigheden waarin zij van toepassing zijn, verwijzen wij u naar de richtlijnen van de UK Information Comissioner's Office (ICO) betreffende individuele rechten onder de wetgeving gegevensbescherming

Indien u gebruikt wenst te maken van deze rechten vragen wij u om:

 • ons een email te versturen, te bellen, of ons aan te schrijven
 • voldoende gegevens aan ons door te geven, zodat wij weten wie u bent
 • ons een bewijs te sturen van uw identiteit en adres (een kopie van uw rijbewijs of paspoort and een recent afschrift van uw energierekening of credit card, en
 • ons te laten weten om welke informatie het gaat, inclusief rekening- of referentienummers, als u hierover beschikt.

uw persoonlijke gegevens veilig te stellen

We hebben de juiste veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per abuis kwijt kunnen raken, of op een ongeautoriseerde manier worden gebruikt. Alleen de personen die uw persoonlijke gegevens nodig hebben, kunnen er toegang toe krijgen. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

We hebben procedures ingesteld om te kunnen omgaan bij vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging. Mochten wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij u hierover informeren.

Hoe kunt u een klacht indienen

We hopen dat wij uw vraag of klacht omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunnen oplossen.

De algemene wetgeveing betreffende gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in een European Economic Area indien er inbreuk wordt gemaakt op uw gegevens. De toezichthouder in de UK is de Information Commissioner. Er kan contact worden opgenomen via https://ico.org.uk/concerns/ of via telefooon: 0303 123 1113.

Veranderingen aan dit website privacybeleid

Dit websitebeleid is gepubliceerd op 20 augustus 2020 en voor het laatst gecontroleerd door Peter Kearney (Rocket Lawyers) en bijgewerkt op 17 november 2020

Mogelijk veranderen wij dit website privacybeleid van tijd tot tijd. In dat geval zullen wij hierover informeren per email (bij kleine veranderingen), of van tevoren (per email), bij grotere veranderingen, zoals wijzigingen in doelstellingen, een verandering in wie we zijn, of een verandering in de manier waarop u gebruik kunt maken van uw rechten bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over dit privacybeleid of over uw gegevens

Indien u contact met ons op wenst te nemen, kunt u een email sturen naar mail@rvmsystems.com

U kunt ons schriftelijk bereiken via: RVM Systems AB, Dackevagen 33, 111 34 Jarfalla, Zweden
Heeft u extra hulp nodig?

Indien u dit website privacybeledi in een ander formaat wenst te ontvangen (bij voorbeeld audio, groot lettertype, braille), neem dan contact met ons op (zie onze contactpagina hierboven).

TOP