Milieubeleid

RVM Systems is de hoofdleverancier van emballage automaten en snelle telsystemen voor statiegeldsystemen en ook voor andere markten in de wereld.

RVM Systems heeft een uitgebreid assortiment aan vrijstaande emballage automaten en modulaire systemen die op maat kunnen worden gemaakt. RVM Systems streeft ernaar om het effect op het milieu te beperken bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten.

Dit beleid is in lijn met de BS 8555:2003 eisen betreffende milieubeheersystemen. We zetten ons in voor een verbetering van ons mileubeleid.

RVM Systems endeavour to:

 • Voortdurend haar milieubeleid en procedures rondom dit beleid toe te passen in al haar bedrijfsactiviteiten
 • Op een actieve manier de impact van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu te monitoren en te beperken.
 • Op een effectieve manier de hoeveelheid afval te beperken en het ontwikkelen van markten voor de afval en recycle industrie te realiseren
 • Duurzame inkoop te implementeren
 • Naar een manier te zoeken om dagelijks het energie- en water gebruik te minimaliseren.
 • De CO2 uitstoot en andere vervuilende factoren te beperken en te bekijken hoe het verwerken van afval kan worden verbeterd.
 • Gebruik te maken van online werken (in plaats van op kantoor) om zo CO2 uitstoot te verminderen
 • Procedures te volgen die het gebruik van afval beperken en het recyclen van afval stimuleren
 • Het effect van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu te beperken.
 • Te voldoen aan de relevante milieuwet- en regelgeving
 • Te kiezen voor projecten en partnerships waarbij rekening kan worden gehouden met de impact op het milieu
 • Aan belanghebbenden, partners, leveranciers en klanten laten weten hoe belangrijk het voor haar is om het milieubeleid te volgen.

Dit beleid zal omvatten:

 • Jaarlijks ons milieubeleid beoordelen, in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en te streven naar een goede implementatie en verbeterinig ervan.
 • Milieudoelstellingen vaststellen en bewaken
 • Het verminderen van onze ecologische voetstap
 • Ervoor zorgen dat ons beleid openbaar is, op verzoek
TOP